Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Jaarvergadering 2020

Let op: De jaarvergadering van 30 september a.s. om 20.00 uur wordt tot nader order uitgesteld.

Agenda vergadering

 1. Opening.
 2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 26 juni 2019.
 3. Jaarverslag 2019.
 4. Financieel verslag 2019.
 5. Verslag van de Raad van Commissarissen 2019.
 6. Jaarrekening 2019.
  a. Vaststelling van de Balans per 31 december 2019 en de Winst- en Verliesrekening over 2019.
  b. Décharge van het Bestuur en de Raad van Commissarissen voor hun taakuitvoering in het boekjaar 2019.
 7. Vooral gezien de extreem lage rente op de geld- en kapitaalmarkt stelt het bestuur voor om de definitieve premie over 2019 gelijk te stellen aan de ontvangen voorschotpremie en het bruto resultaat over 2019 groot € 84.000,--  ten gunste te brengen van het eigen vermogen.
 8. Het kapitaal- en beleggingsbeleid.
 9. a. Verkiezingen van het bestuur, wegens het periodiek aftreden van de heer P.J. van Heteren. Dhr. Van Heteren stelt zich herkiesbaar.
  Overeenkomstig het gestelde in de Statuten kunnen tegenkandidaten t/m 16 september 2020 schriftelijk worden voorgedragen bij de voorzitter de heer J.L. van Es, P/a Lijsterweg 39, 3362 BC Sliedrecht.
  b. Verkiezingen van de Raad van Commissarissen, wegens het periodiek aftreden van de heer drs. R.P.M. van de Wege. De heer drs. Van de Wege stelt zich niet herkiesbaar. In deze vacature is nog geen nieuwe kandida(a)t(e) gevonden.
  Overeenkomstig het gestelde in de Statuten kunnen tegenkandidaten t/m 16 september 2020 schriftelijk worden voorgedragen bij de voorzitter de heer M. Bakker, P/a Lijsterweg 39, 3362 BC Sliedrecht.
 10. Wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement vanwege de overgang van kapitaal- naar natura-sommenverzekeraar (zie bijlage).
 11. Rondvraag. 
 12. Sluiting.

Download hier de verkorte jaarrekening van 2019

Aanmelden voor de jaarvergadering

Via onderstaand formulier meld je je aan voor de jaarvergadering op woensdag 30 september om 20.00 uur.

Wij verzoeken u om thuis te blijven wanneer u corona-gerelateerde klachten heeft.

aanmelden

Een zorg minder,
prettig geregeld

verzekering afsluiten

bel ons: (0184) 41 69 99
mail ons: info@onderlingfonds.nl

Onderling Fonds
Antwoordnummer 816
3350 VD Sliedrecht

Privacyverklaring  |  Ontwerp en realisatie: Impuls