Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Algemen ledenvergadering (ALV)

De algemene ledenvergadering staat gepland op donderdag 28 september 2023.

Uitnodiging voor leden-verzekerden voor de jaarvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 28 september 2023
om 20.00 uur (acht uur) in partycentrum
 De Lockhorst`, Sportlaan 1, 3364 AT Sliedrecht.

Uw aanwezigheid als lid-verzekerder en inbreng en suggesties worden zeer gewaardeerd. Kunt u ons laten weten of u aanwezig zult zijn, dit kan door een mail te sturen naar:  

 Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen op
de Algemene Ledenvergadering. 

 

 

Agenda

 1. Opening. 

 2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 21 juli 2022. 

 3. Verslag van gebeurtenissen. 

 4. Financieel verslag 2021 en 2022. 

 5. Verslag van de Raad van Commissarissen 2022. 

 6. Jaarrekeningen 2021 en 2022. 

 7. Vaststelling van de Balans en de Winst- en Verliesrekening van deze jaren. 

 8. Décharge van het Bestuur en de Raad van Commissarissen voor hun taakuitvoering in het boekjaar 2022. 

 9. Vaststellen definitieve premie over 2022. Het bestuur stelt voor definitieve premie 2022 gelijk te stellen aan ontvangen voorschotpremie en besluitvorming voorschotpremie 2024. 

 10. Vaststellen kapitaal- en beleggingsbeleid.  

 11. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement 
  - aantal bestuursleden en leden Raad van Commissarissen, 
  - voorstel ledenraad en
  - voorstel kosten bij uitkering 

 12. Verkiezingen van het bestuur en raad van commissarissen. 
  - Periodiek aftredend bestuurslid de heer A.B. van Zwienen (herkiesbaar), periodiek aftredend lid van de raad van commissarissen mevrouw mr. A. Romijn (niet herkiesbaar).  Overeenkomstig het gestelde in de Statuten kunnen kandidaten t/m 21 september 2023 schriftelijk worden voorgedragen bij het secretariaat, p/a Lijsterweg 39, 3362 BC Sliedrecht. 

 13. Toekomst Onderling Fonds. 

 14. Rondvraag.   

 15. Sluiting. 

      ___________________________________________________________

      De totale kosten van een uitvaart bedragen tegenwoordig al gauw meer dan

      bel ons: (0184) 41 69 99
      mail ons: info@onderlingfonds.nl

      Onderling Fonds
      Antwoordnummer 816
      3350 VD Sliedrecht

      Contact
      (0184) 41 69 99
      info@onderlingfonds.nl